พอตใช้แล้วทิ้ง

พอตใช้แล้วทิ้ง

บุหรี่ไฟฟ้า

พอตใช้แล้วทิ้ง

 

พอตใช้แล้วทิ้ง เมื่อบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้กลิ่นไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อน ควรทำอย่างไรดี พอต ใช้แล้วทิ้ง ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าผู้บริโภคมือใหม่ หรือมือเก่าต่างก็จำเป็นจะต้องเคยเหน้าจอกับปัญหาที่ว่า สูบบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วรู้สึกกลิ่นมันไม่แน่ชัดเหมือนก่อน โดยต้นสายปลายเหตุที่ทำให้มีการเกิดข้อขัดแย้งนี้เกิดขึ้นได้หลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งเนื้อหานี้พวกเราจะมาชมถึงทางปรับปรุงของข้อขัดแย้งที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ชัดกัน ว่าพอจะมีทางแก้ไขได้ยังไง เริ่มต้นกันเลย

  1. พยายามเช็คแรงดันของการจ่ายไฟแต่ละครั้งบ่อยๆ

ซึ่งแนวทางนี้เริ่มตั้งแต่ต้นมาเลยคือ ให้พวกเราลองจับตาดูถึงค่าการจ่ายวัตต์ของตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่เราใช้งาน ว่าค่าการจ่ายไฟของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่ เหตุเพราะเราอาจจะลืม พอตใช้แล้วทิ้ง กดลดค่าการจ่ายไฟได้ ให้ลองตรวจดูชม หรือสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรับวัตต์มิได้ ให้พยายามเช็คตัวของแบตเตอรี่ว่าใกล้จะหมดมั๊ย ด้วยเหตุว่าแบตเตอรี่ที่อ่อนกำลังจะมีผลให้แรงการเคลื่อนกำลังจ่ายไฟเบาตามไปด้วยนั่นเอง

  1. ความสะอาดของหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้า

บางคนใช้หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าตัวเดิม น้ำยาเดิมมายาวนานมาก โดยที่ไม่ได้แกะ หรือนำมันออกมาทำความสะอาดเลย ก็เลยอาจเป็นสาต้นเหตุที่ส่งผลให้ตัวของหัวพอดมีความเปรอะเปื้อน และจัดการงานได้เลวร้าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวควรจะถอดคอยล์ และหัวพอดออกมาทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ ราวๆ 2-3 วันครั้ง ถือได้ว่ากำลังดี โดยวิธีการกระบวนการทำความสะอาดก็สามารถชมได้ตามช่อง Youtube ได้เลย

การจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าให้ไม่มีอันตราย ควรจะพิจารณาถึงเรื่องใดบ้าง

นักสูบคนจำนวนไม่น้ อยได้คัดเลือกที่ ะอำลาวงการบุห รี่มวน เพื่อจะมาเข้าสู่ว งการบุหรี่ไฟฟ้ากั นเพิ่มมากขึ้น ฉนั้น เพื่อเป็นการแบ่งปันวิชาความรู้เล็กๆ น้อยๆสำหจัดการใหม่ หรือนักสูบหน้าใหม่ พวกเราจะมาบอก พอตใช้แล้วทิ้ง ต่อแนวทางการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเช่นไรให้ปลอดภัย จึงต้องควรคิดถึงเรื่องอะไรเป็นหลักสำคัญ

1.สิ่งที่จึงควรตั้งใจเป็นข้อแรกคือ เรื่องของตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า

ก่อนที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือเข้าวงการบุหรี่ไฟฟ้า สิ่งที่ควรจะนึกถึงเป็นอย่างแรก นั่นก็คือเรื่องของตัวเครื่ อง เพราะถ้าหาก พวกเรานั้น เฟ้นตัวเครื่องที่ใช่เพื่อพวกเราแล้วละก็ จะช่วยได้ทั้งในเรื่องของความไม่มีอันตรายสำหรับเพื่อการใช้งาน และ ไม่เป็ นอันตรายกับเงินในกระเป๋าไปได้

เยอะ ยิ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นแบรน ด์ที่ติดตลาด หรือคนในวงการเล่นกันเยอะๆ ก็จะ ช่วยยืนยั ในเรื่องของคุ  ณภาพ และค วามไม่มีอันตรายได้เป็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยหากยังไม่คุ้นชินกับวิธีใช้งานบุหรี่ ไฟฟ้ามากนัก หรือยังไม่คุ้นเคยค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโอห์ม ค่าวัตต์ พวก

เราอาจจะจะหันไปใช้งานใ นส่วนของ POD SYSTEM หรือบุหรี่ป ระเภท Close Pod และบุห รี่ไฟฟ้าใช้แล้ว ทิ้งก่อน ก็จะเป็นส่วนดี และไม่เป็นอันตรายกับมือใหม่เ ป็นที่สุด และควรเลี่ยงบุหรี่ ไฟฟ้าประเภทมอดยิงสด เห ตุเพราะมอดยิงสด หรือบุหรี่ไฟฟ้า Bypass Mode ขาดไม่ได้ที่ควรต้องใช้ความเชี่ยวชาญ  ในเรื่องของค่าวัตต์อยู่พอเหมาะสม

2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไหน

สำหต่อกรใหม่ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเลย คงจะจะบอกต่อให้ไ ล่ชั้นนิคต่ำไปก่อน เพื่อที่จะสร้าง ความคุ้นชิน กับนิโคติน แ ต่สำหรับสายบุหรี่จริงที่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถพยายามนิโคติน ที่ชั้นกลางๆไปได้เลย แต่ส่วนสำคัญที่ห้ามเผลอเพลินเลยก็คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่ 2 ประ

เภทใหญ่ๆ ดังเช่นว่า น้ำยาบุ หรี่ไฟฟ้า Freebase และน้ำย าบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ซึ่งทั้งสองประเภ ท จะเกิดการ ใช้งานที่ ไม่เหมื อนกันอย่างสิ้นเชิงโดยตัว Saltnic จะใช้กั บบุหรี่ไฟ ฟ้าประเภท Pod System และตัว Freebase จะใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นมอดมาก กว่า ซึ่ง หากใช้ไม่ถูกชนิดคงอาจจะเป็ นอันตรา ยต่อคอยล์ บุหรี่ไฟฟ้ าของคุ ณได้นั้นเอง

จำเป็นที่จะต้องอ่าน สำหรับนักสูบที่คัดเลือกสูบทั้งบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้า

มีนักสูบบุหรี่กลุ่ มหนึ่ง ซึ่งเราขอเรีย ก ว่าเป็นนักสู บสายโ ลเลคือ สูบทั้งบุ หรี่จริง และบุ หรี่ไฟฟ้า ไม่เลือ กเฟ้น อันใดอันห นึ่งอย่างเห็ นได้ชัด บันทึกเรื่อ งราวนี้อาจ จะแปลง ความนึกคิดขอ งนักสูบสายโลเล ให้หันกลับมาตัดสินใจสูบอย่างใดประการหนึ่งได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น เนื่อง จากหากนักสูบ ยังทำเช่นนี้ไ ปเป็นช่วง นานๆ ขอพูดเ ลยว่ามีแต่ด้านลบแน่นอน

ต้องขอกล่าวก่ อนเลย ว่าบุหรี่ไฟฟ้ า เป็นนวัต กรรม ที่ถูกสรรค์ ทำขึ้น มา เพื่ อจะช่วยใ ห้ นักสูบสาม ารถลาขาด จากบุหรี่จริงได้ง่าย และใช้ตอบแทนบุหรี่จริง แต่ก็มีนักสูบที่ตัดสิน ใจสูบทั้งบุหรี่จริง  และบุหรี่ไ ฟฟ้าโดยที่ไม่เลือก พอตใช้แล้วทิ้ง เฟ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย ซึ่งแน่ๆว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้น

ย่อมไม่น่าใช่ การเลิกบุหรี่ที่ดู happy ending อย่างแน่ๆ โดย เอาแค่สิ่งที่เค ยเห็นกัน ได้ชัดๆก่อนเป็นสิ่งแรก  พื่อนักสูบ ที่สูบทั้งบุหรี่ จริง และบุหรี่ไฟฟ้าในเวลาเดียวกันกัน คือทรัพย์จางแน่ๆ เพราะเงินของนักสูบจะถูกเผาผลาญไป ทั้งวัสดุเสริมเพื่อบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะคอยล์ สำลี

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังจำเป็นจะ ต้องจ่าย ในส่วน ของบุหรี่ จริงอีก ซึ่งมู ลค่าขายก็ไม่ ต่างจากบุหรี่ ไฟฟ้าสักเ ท่าไหร่ แล ะใช้ได้แป๊บเดียวเพียงแ ค่นั้น การันตี ว่าหาก นักสูบยังคงจ ะคัดเลือกสูบ ทั้งสองในเวลา เดียวกันกันไปแบ บนี้เป็นเว ลาช้านานๆ ค่าใช้จ่า ยที่ต้องเสียไปกับบุหรี่ทั้งคู่จำ พวกนี้สามารถหม ดได้ภายในข ณะอันร วดเร็วอย่างแน่นอน

หลังจากนั้นคื อใน เรื่องของ สุ ขภาพ จริงอยู่ว่ าบุหรี่ไฟฟ้ า นั้น มีความเป็ นอันต รา ยที่ต่ำ กว่าบุหรี่จ ริงอยู่หลายๆเท่ า เพื่อให้นักสู บสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าไ ด้อย่างพอใจไม่มีสา รที่มีสาเหตุจาก การเผาหรือเปล่า้  แต่ถ้าเกิดใช้คว บคู่ไปกับบุหรี่จริงนั้น  ก็พอๆกับว่าคุณสมบัติของบุหรี่ไฟฟ้าข้อนี้ก็

มิได้ ช่วยให้อะไร ดีขึ้นเลย นอ กนั้นนัก สูบก็ยั งคงจะได้รั บสารพิ ษจากการเผ าหรือเ ปล่า้ของ บุหรี่จริงเห มือนอย่างเ คย ยิ่งไปกว่านั้นอาจร้อนแรงกว่าอีกด้วย เนื่องด้วยปอดจำเป็นจะต้องดำเนินงานหนักขึ้นอย่างแน่ๆ ซึ่งสำเร็จเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อตัวนักสูบเอง อย่างแน่นอน

กลับสู่หน้าหลัก-

พอตใช้แล้วทิ้ง

พอตใช้แล้วทิ้ง เมื่อบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้กลิ่นไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อน ควรทำอย่างไรดี พอตใช้แล้วทิ้ง ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าผู้บริโภคมือใหม่ หรือมือเก่าต่างก็จำเป็นจะต้องเคยเหน้าจอกับปัญหาที่ว่า สูบบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วรู้สึกกลิ่นมันไม่แน่ชัดเหมือนก่อน โดยต้นสายปลายเหตุที่ทำให้มีการเกิดข้อขัดแย้งนี้เกิดขึ้นได้หลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งเนื้อหานี้พวกเราจะมาชมถึงทางปรับปรุงของข้อขัดแย้งที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นไม่ชัดกัน ว่าพอจะมีทางแก้ไขได้ยังไง เริ่มต้นกันเลย

  1. พยายามเช็คแรงดันของการจ่ายไฟแต่ละครั้งบ่อยๆ

ซึ่งแนวทางนี้เริ่มตั้งแต่ต้นมาเลยคือ ให้พวกเราลองจับตาดูถึงค่าการจ่ายวัตต์ของตัวบุหรี่ไฟฟ้าที่เราใช้งาน ว่าค่าการจ่ายไฟของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่ เหตุเพราะเราอาจจะลืม พอตใช้แล้วทิ้ง กดลดค่าการจ่ายไฟได้ ให้ลองตรวจดูชม หรือสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรับวัตต์มิได้ ให้พยายามเช็คตัวของแบตเตอรี่ว่าใกล้จะหมดมั๊ย ด้วยเหตุว่าแบตเตอรี่ที่อ่อนกำลังจะมีผลให้แรงการเคลื่อนกำลังจ่ายไฟเบาตามไปด้วยนั่นเอง

  1. ความสะอาดของหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้า

บางคนใช้หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าตัวเดิม น้ำยาเดิมมายาวนานมาก โดยที่ไม่ได้แกะ หรือนำมันออกมาทำความสะอาดเลย ก็เลยอาจเป็นสาต้นเหตุที่ส่งผลให้ตัวของหัวพอดมีความเปรอะเปื้อน และจัดการงานได้เลวร้าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวควรจะถอดคอยล์ และหัวพอดออกมาทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ ราวๆ 2-3 วันครั้ง ถือได้ว่ากำลังดี โดยวิธีการกระบวนการทำความสะอาดก็สามารถชมได้ตามช่อง Youtube ได้เลย

การจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าให้ไม่มีอันตราย ควรจะพิจารณาถึงเรื่องใดบ้าง

นักสูบคนจำนวนไม่น้ อยได้คัดเลือกที่ ะอำลาวงการบุห รี่มวน เพื่อจะมาเข้าสู่ว งการบุหรี่ไฟฟ้ากั นเพิ่มมากขึ้น ฉนั้น เพื่อเป็นการแบ่งปันวิชาความรู้เล็กๆ น้อยๆสำหจัดการใหม่ หรือนักสูบหน้าใหม่ พวกเราจะมาบอก พอตใช้แล้วทิ้ง ต่อแนวทางการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเช่นไรให้ปลอดภัย จึงต้องควรคิดถึงเรื่องอะไรเป็นหลักสำคัญ

1.สิ่งที่จึงควรตั้งใจเป็นข้อแรกคือ เรื่องของตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า

ก่อนที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือเข้าวงการบุหรี่ไฟฟ้า สิ่งที่ควรจะนึกถึงเป็นอย่างแรก นั่นก็คือเรื่องของตัวเครื่ อง เพราะถ้าหาก พวกเรานั้น เฟ้นตัวเครื่องที่ใช่เพื่อพวกเราแล้วละก็ จะช่วยได้ทั้งในเรื่องของความไม่มีอันตรายสำหรับเพื่อการใช้งาน และ ไม่เป็ นอันตรายกับเงินในกระเป๋าไปได้

เยอะ ยิ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นแบรน ด์ที่ติดตลาด หรือคนในวงการเล่นกันเยอะๆ ก็จะ ช่วยยืนยั ในเรื่องของคุ  ณภาพ และค วามไม่มีอันตรายได้เป็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยหากยังไม่คุ้นชินกับวิธีใช้งานบุหรี่ ไฟฟ้ามากนัก หรือยังไม่คุ้นเคยค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโอห์ม ค่าวัตต์ พวก

เราอาจจะจะหันไปใช้งานใ นส่วนของ POD SYSTEM หรือบุหรี่ป ระเภท Close Pod และบุห รี่ไฟฟ้าใช้แล้ว ทิ้งก่อน ก็จะเป็นส่วนดี และไม่เป็นอันตรายกับมือใหม่เ ป็นที่สุด และควรเลี่ยงบุหรี่ ไฟฟ้าประเภทมอดยิงสด เห ตุเพราะมอดยิงสด หรือบุหรี่ไฟฟ้า Bypass Mode ขาดไม่ได้ที่ควรต้องใช้ความเชี่ยวชาญ  ในเรื่องของค่าวัตต์อยู่พอเหมาะสม

2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไหน

สำหต่อกรใหม่ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเลย คงจะจะบอกต่อให้ไ ล่ชั้นนิคต่ำไปก่อน เพื่อที่จะสร้าง ความคุ้นชิน กับนิโคติน แ ต่สำหรับสายบุหรี่จริงที่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถพยายามนิโคติน ที่ชั้นกลางๆไปได้เลย แต่ส่วนสำคัญที่ห้ามเผลอเพลินเลยก็คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่ 2 ประ

เภทใหญ่ๆ ดังเช่นว่า น้ำยาบุ หรี่ไฟฟ้า Freebase และน้ำย าบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic ซึ่งทั้งสองประเภ ท จะเกิดการ ใช้งานที่ ไม่เหมื อนกันอย่างสิ้นเชิงโดยตัว Saltnic จะใช้กั บบุหรี่ไฟ ฟ้าประเภท Pod System และตัว Freebase จะใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นมอดมาก กว่า ซึ่ง หากใช้ไม่ถูกชนิดคงอาจจะเป็ นอันตรา ยต่อคอยล์ บุหรี่ไฟฟ้ าของคุ ณได้นั้นเอง

จำเป็นที่จะต้องอ่าน สำหรับนักสูบที่คัดเลือกสูบทั้งบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้า

มีนักสูบบุหรี่กลุ่ มหนึ่ง ซึ่งเราขอเรีย ก ว่าเป็นนักสู บสายโ ลเลคือ สูบทั้งบุ หรี่จริง และบุ หรี่ไฟฟ้า ไม่เลือ กเฟ้น อันใดอันห นึ่งอย่างเห็ นได้ชัด บันทึกเรื่อ งราวนี้อาจ จะแปลง ความนึกคิดขอ งนักสูบสายโลเล ให้หันกลับมาตัดสินใจสูบอย่างใดประการหนึ่งได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น เนื่อง จากหากนักสูบ ยังทำเช่นนี้ไ ปเป็นช่วง นานๆ ขอพูดเ ลยว่ามีแต่ด้านลบแน่นอน

ต้องขอกล่าวก่ อนเลย ว่าบุหรี่ไฟฟ้ า เป็นนวัต กรรม ที่ถูกสรรค์ ทำขึ้น มา เพื่ อจะช่วยใ ห้ นักสูบสาม ารถลาขาด จากบุหรี่จริงได้ง่าย และใช้ตอบแทนบุหรี่จริง แต่ก็มีนักสูบที่ตัดสิน ใจสูบทั้งบุหรี่จริง  และบุหรี่ไ ฟฟ้าโดยที่ไม่เลือก พอตใช้แล้วทิ้ง เฟ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย ซึ่งแน่ๆว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้น

ย่อมไม่น่าใช่ การเลิกบุหรี่ที่ดู happy ending อย่างแน่ๆ โดย เอาแค่สิ่งที่เค ยเห็นกัน ได้ชัดๆก่อนเป็นสิ่งแรก  พื่อนักสูบ ที่สูบทั้งบุหรี่ จริง และบุหรี่ไฟฟ้าในเวลาเดียวกันกัน คือทรัพย์จางแน่ๆ เพราะเงินของนักสูบจะถูกเผาผลาญไป ทั้งวัสดุเสริมเพื่อบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะคอยล์ สำลี

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังจำเป็นจะ ต้องจ่าย ในส่วน ของบุหรี่ จริงอีก ซึ่งมู ลค่าขายก็ไม่ ต่างจากบุหรี่ ไฟฟ้าสักเ ท่าไหร่ แล ะใช้ได้แป๊บเดียวเพียงแ ค่นั้น การันตี ว่าหาก นักสูบยังคงจ ะคัดเลือกสูบ ทั้งสองในเวลา เดียวกันกันไปแบ บนี้เป็นเว ลาช้านานๆ ค่าใช้จ่า ยที่ต้องเสียไปกับบุหรี่ทั้งคู่จำ พวกนี้สามารถหม ดได้ภายในข ณะอันร วดเร็วอย่างแน่นอน

หลังจากนั้นคื อใน เรื่องของ สุ ขภาพ จริงอยู่ว่ าบุหรี่ไฟฟ้ า นั้น มีความเป็ นอันต รา ยที่ต่ำ กว่าบุหรี่จ ริงอยู่หลายๆเท่ า เพื่อให้นักสู บสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าไ ด้อย่างพอใจไม่มีสา รที่มีสาเหตุจาก การเผาหรือเปล่า้  แต่ถ้าเกิดใช้คว บคู่ไปกับบุหรี่จริงนั้น  ก็พอๆกับว่าคุณสมบัติของบุหรี่ไฟฟ้าข้อนี้ก็

มิได้ ช่วยให้อะไร ดีขึ้นเลย นอ กนั้นนัก สูบก็ยั งคงจะได้รั บสารพิ ษจากการเผ าหรือเ ปล่า้ของ บุหรี่จริงเห มือนอย่างเ คย ยิ่งไปกว่านั้นอาจร้อนแรงกว่าอีกด้วย เนื่องด้วยปอดจำเป็นจะต้องดำเนินงานหนักขึ้นอย่างแน่ๆ ซึ่งสำเร็จเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อตัวนักสูบเอง อย่างแน่นอน

กลับสู่หน้าหลัก-julianmarment.com