จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ชวนวิเคราะห์เหตุการณ์มาตรการทางกฎเกณฑ์หมายบุหรี่ไฟฟ้าทั่วทั้งโลกว่าจัดแจงกันเช่นไร ท่ามกลางการเติบโตว่าบุหรี่ไฟฟ้ากลับมาเป็นแง่มุมที่พูดถึงอีกรอบเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 จากการชี้ให้เห็นความคิดเห็นของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อที่จะเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ให้สัมภาษณ์ส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎข้อปฏิบัติหมายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ว่า ตัว ของเราเองกำลังศึกษาข้อกฎข้อบังคับหมายที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องด้วยมองว่ากระบวนการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎเกณฑ์หมายจะสามารถลดอันตรายแก่ผู้สูบได้ พร้อมเจาะจงว่าเครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าจับเป็นเทคโนโลยีใหม่ 67 ประเทศทั้งโลกเกิดการยอมรับบุหรี่ ไฟฟ้าแล้ว นอกจากนี้นี้ยังหยิบยกต้นเหตุผลว่า เพราะเหตุว่าโรงงานยาสูบและผู้ปลูกยาสูบเองก็มีค่าแรงลดลง เนื่องจากคนนิยมไปสูบบุหรี่นำเข้า หรือบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามา แต่ต่อจากนั้นนายสาธิต วงศ์หนองเตย รมช.กระทรวงสาธารณสุขออกมาปฏิเสธว่า รัฐบาลไร้แนวทางให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎข้อบังคับหมาย ล่าสุด บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในประเทศไทย โดยถูกจัดว่าผิดกฎข้อบังคับหมายและห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2522 ผู้ละเมิดมีโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าที่นำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมถูกริบสินค้า และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 244 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดกันแน่นำเข้าของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำของเข้าเพื่อที่จะการผ่านแดน […]

Continue Reading