odm

odm

odm odm OEM เป็นยังไง OEM เป็นยังไง OEM หรือ (Origianl Equipment Manufacturer) คือ ผู้รับว่าจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตน โดยโรงงานจำพวกนี้จะรับว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่คนซื้อชี้เฉพาะ แล้วติดชื่อยี่ห้อ หรือ จะไม่ตีตราก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคโดยวิธีใช้กรรมวิธีผลิตของโรงงานตั้งแต่ฝ่ายผลิต ไปจนถึง เครื่องจักรต่างๆสำหรับการผลิต ซึ่งทำให้คนซื้อที่มาว่าจ้างโรงงานผลิตนั้น อดออมรายจ่ายได้มาก โดยไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขั้นตั้งขึ้นโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรกลผลิตผลิตภัณฑ์เอง นำมาซึ่งการทำให้ผู้ว่าจ้างผลิตมีเหตุไม่คาดคิดนิดหน่อย ใช้เงินที่มีในช่วงเริ่มต้นสำหรับในการผลิตไม่มาก ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ถือได้ว่าคุ้ม o dm โรงงานจำพวกนี้นั้นโดยส่วนมากจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่มุ่งเน้นการสร้างและจัดทำขึ้นแบรนด์ของตัวเองเองแต่เน้นการผลิตให้กับยี่ห้อให้กับอื่น ๆ มีความต้องการที่จะผลิตในปริมาณบางส่วน หรือไม่มีโรงงานเป็นของตนเองเอง ส่วนที่ดีของโรงงาน OEM ช่วยลดต้นทุนการสร้างและจัดทำขึ้นต่ำ เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง ง่ายต่อการแปลงเค้าหน้าหรือยุทธวิธีทางธุรกิจ มีผู้ที่มีความชำนาญและที่ปรึกษาทางการสร้างและจัดทำขึ้นคอยดูแล ODM เป็นอย่างไร Original Design Manufactuere คือ ผู้รับว่าจ้างที่ดีไซน์และ ผลิตสินค้าให้กับบริษัทเพื่อจะนำไปขายในแบรนด์ตัวของเราเอง ซึ่งโรงงานจำพวกนี้ค่อนข้างมีความสอดประสานกับชนิด OEM โดยผู้รับว่าจ้างจะมีความสามารถทั้งการสร้างและจัดทำขึ้นและดีไซน์ โดยสามารถปรับปรุงเวอร์ชั่นสินค้าได้เองและนำแบบผลิตภัณฑ์นั้นไปพรีเซนเทชั่นขายให้ผู้บริโภคที่มีแบรนด์แล้ว หรือเป็นการดีไซน์ด้วยกัน […]

Continue Reading